KURSER, DER FLYTTER GRÆNSER  

KURSER MED KANT, INDBLIK OG FORSTÅELSE

Konsulentfirmaet Jens Stendahl udvikler og afholder kurser med fokus på og designet til det socialfaglige område. Alle moduler er udviklet på baggrund af en stærk faglighed og erfaring inden for plejehjem, individuelle konsultationer, bosteder og psykiatrien.

Kursuspakken er sammensat af fem moduler, som samlet fungerer som helhed. Modulerne er sammensat således, at de giver den enkelte medarbejder en stærkere værktøjskasse i forhold til at kommunikere og arbejde i et ofte stresfyldt og intenst arbejdsmiljø. Kurserne giver medarbejderen en forståelse for de mekanismer, der ligger bag konflikter, og hvordan man kan navigere heri.

 

Samtidig får man også nye værktøjer, der kan bruges i hverdagen for at opnå bedre kommunikation med eksempelvis borgeren, samt få ny indsigt i forhold til sit arbejde, og de resultater, der kan opnås.

Tilslut er det tiltænkt, at arbejdspladsen skal blive et mere sikkert sted for både borgere og ansatte. For med de rette værktøjer, viden og forståelse skaber vi et stærkere grundlag for succes. 

Har du spørgsmål eller ønske om at vende specifikke problemstillinger i forhold til din / jeres arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte mig for mere information eller opsætning af et møde.

MODUL #1

KOMMUNIKATION OG ETIK

 • Hvad ligger der gemt i måden, som vi kommunikere på?

 • Hvordan bevarer vi en menneskelig respekt for borgeren?

 • Hvordan forvalter vi etik i dagligdagen? 

 • Hvilke værktøjer kan bruges for at undgå konflikter? 

 • Hvordan sikrer vi en ærlig og respektfuld tilgang til borgen og kollegerne? 

 • Sådan skaber vi et sjovere, bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

  Modul #1 / 15 timer

MODUL #2

VOLD OG UDADREAGERENDE ADFÆRD

 • Voldens sprog og virkemidler

 • Mekanismerne bag 

 • Sikkerhed og optimering af vores handlinger

 • Værktøjer til at kortlægge egne styrker og svagheder

 • Hvordan styrkes forholdet kolleger i mellem når situationerne bliver tilspidsede?

 • Hvordan ser man det positive i konflikter? 

 • Balance, udvikling og læring

 • Indsigt i relationen til borgeren, hvordan denne styrkes og bibeholdes efter konflikt.

  Modul #2 / 15 timer

MODUL #3

KROPPENS SIGNALER

 • Kend din krops signaler

 • Hvordan kan du bruge din kropsinformationer i dit arbejde? 

 • Trickerbegrebet - hvad sker der i situationer, når "læsset vælter"?

 • Indsigt, forståelse og afkodning af dig selv

 • Hvad sker der når vi ignorerer vores krops signaler?

 • Indsigt i hvad der sker i dig og din krop, og indvirkningen af dette på brugeren og dit arbejde.

  Modul #3 / 15 timer

MODUL #4

HVAD SKER DER EFTER ET OVERFALD?

 • Hvad gør du, hvis bliver eller har været udsat for overfald eller en ubehagelig oplevelse?

 • Afkodning og forståelse

 • Værktøjer til at arbejde med dig selv efter situationen

 • Forstå, genkend og arbejd med de mekanismer, der rammer dig

 • Indsigt og forståelse.

  Modul #4 / 15 timer

MODUL #5

SUPERVISION OG WORKSHOP

 • Hvordan er de første fire moduler integreret i din hverdag? 

 • Oplevede problemstillinger, og konkrete værktøjer til at løse disse

 • Casearbejde fra hverdagen

 • Opfølgning og opsamling.

  Modul #5 / 7 timer